יוסי מאלי הפואטיקה והפוליטיקה של ההיסטוריוגרפיה החדשה - מבוא

עמוד:9

יוסי מאלי הפואטיקה והפוליטיקה של ההיסטוריוגרפיה החדשה - מבוא אסופת המאמרים בקובץ זה מבוססת על מבחר מן ההרצאות שהשמיעו מלומדים מתחומי הספרות וההיסטוריה בכנס השנתי ה 20 של החברה ההיסטורית הישראלית ומרכז זלמן שזר , שנערך בירושלים בקיץ . 1996 הבחירה בנושא זה , וההיענות הגדולה לו מצד המלומדים והקהל הרחב שנכח בדיוני הכנס , מעידים על ההכרה בחשיבותו , ובעיקר על כך שהשאלה הישנה נושנה והתיאורטית למדי ביחס לםפרותיותה של ההיסטוריה - שכביכול אינה אלא יצירת בידיון - ( fiction ) הפכה בימינו פרקטית ואפילו קריטית . וכל כך משום שההתפתחויות התרבותיות של העשורים האחרונים , ובעיקר עלייתן של תיאוריות ביקורתיות ( המזוהות , בדרך כלל , עם ה " פוסט מודרניזם "( הטוענות שאין מציאות ממשית מעבר למילים ולדימויים , או לפחות כזו שאיננו מסוגלים להכירה מבעד ל"טקסטים , " יצרו מצב פרדוקסלי , שבו ה " ספרות " נתפסת כאמיתית , ואילו ה '' היםטוריה " כבדויה . "מלחמת המפרץ לא התרחשה בשום מקום " - כך מבשר הוגה הדעות ( הצרפתי , כמובן ) ז ' אן בודריאר בכותרת ספרו על אירוע שעודו זכור היטב במקומותינו . אומנם כן , כוונתו אירונית ופרובוקטיווית , וטענתו רצינית ואפילו חשובה - הוא דן , בין היתר , במשמעותו של אירוע "וירטואלי , " שאירועיו היו טלוויזיוניים , שחווייתו היתה במהותה "אפקטיווית " ולפיכך "פיקטיווית , " וכו י - אך ביסוד דבריו עומדת ההנחה , שאין באמת "אמת " היסטורית ( או אחרת , ( וממילא שאין גם "עדויות , " "עובדות , " "אירועים , " ושאר נתונים אמפיריים על המציאות שאינם תלויים במושגינו אודותיה . ואם זה מצב הדברים ביחס למציאות הממשית שבה אנו חיים , הריהו חמור עוד יותר ביחס לעבר : במקרה זה אין לנו אפילו נתוני חושים שעליהם אפשר עוד אולי להסתמך , ואנו תלויים לגמרי ב " ייצורו " בדיעבד בתודעתנו באמצעות דימויים , סיפורים , אתרי זיכרון ושאר אפקטים של "חרושת התרבות . " טענות מעין אלו עולות לא רק מצד פוםט מודרניםטים , "תיאורטיקאים ביקורתיים , " ושאר רדיקלים )" עם קביעות באקדמיה , " כפי שמוסיפים מבקרי המבקרים , ( אלא גם מצד מלומדים מתונים , חוקרים מקצועיים מכל תחומי מדעי הרוח והחברה , המכירים * תודה לרעיה כהן על הערותיה המועילות שסייעו בהכנת המאמר . J . Baudrillard , The Gulf War Did Not Take Place , tr . P . Patton , Bloomington , Ind . 1 1995

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר