פתח דבר

עמוד:8

הקובץ מכירים תודה לחברי הועדה המכינה של הכנס : שמואל אלמוג ( יו " ח , עתי אלידע , ישראל יובל , טובה כהן , גבריאל מוצקין , רנה פוזננםקי , צבי יקותיאל ואורנה אלבוים ( מרכזת הועדה . ( בשל אופיו הכללי של הנושא , המשתרע על פני תקופות ותרבויות שונות , נודעה חשיבות מיוחדת לקוראים המומחים שבדקו עבור העורכים את המאמרים מבחינה מקצועית . יבואו כולם על התודה . כמו כן נתונה תודתנו ליצחק כהן על העריכה הלשונית וההבאה לדפוס של הקובץ , ולאריאלה שקדי על הכנת המפתחות . ניסן תשנ '' ט רעיה כהן יוסי מאלי

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר