פתח דבר

עמוד:12

היסטוריון של תולדות היהודים דווקא כדי לתת משקל נגד לדגש ההולך ומתחזק בחקר השואה על הרוצחים והעומדים מן הצד . תחילה התלבטתי לנוכח ההשלכות של מה שעלול היה להצטייר בעיני רבים מעמיתי ( ואכן הצטייר בעיני חלק מהם בסופו של דבר ) כהםגה שנייה של גבול מקצועי מקובל , הפעם בכיוון הנגדי . נאלצתי לבחון בכובד ראש את יסודות ההפרדה בין שני התחומים ואת ההצדקות שהציעו מחייביה להמשך הצבת החיץ ביניהם . הבחינה העלתה ליקויים מבחינה הגיונית ועיוותי תפישה רבים . הדבר הביאני לראות במעבר המוצע הזדמנות ליזום דיון על ההפרדה בתקווה לתרום לתיקון המעוות . במה לפתיחת הדיון סיפק לי - שוב בדרך מקרה - עמיתי וידידי אברהם ( פצ ' י ) שפירא . באחת משיחותינו סיפר לי על תכניתו לערוך סדרת מחקרים חדשה על סוגיות במחשבת ישראל בעת החדשה . הוא הסכים אתי כי שאלת רישומה של השואה בתיאורה ובהמשגתה של ההיסטוריה היהודית המודרנית היא סוגיה הראויה לבירור יסודי והזמין אותי לכתוב על כך ספר בעבור הסדרה . מכאן ההחלטה לכתוב בעברית . מכאן גם ההתמקדות בהיסטוריוגרפיה היהודית וביחסה לחקר השואה ולא בחקר השואה וביחסו להיסטוריוגרפיה היהודית . אין ספק שבחינת הזיקה בין שני התחומים מן הפרספקטיבה של חקר השואה הייתה מוסיפה רבות לתמונה המוצגת בפרקים הבאים . גם ההשוואה עם רישומן של השואה והתקופה הנאצית בכלל בהיסטוריוגרפיה הגרמנית מאז 1945 הייתה עשויה להיות מאלפת , וכמוה כך גם בדיקת השפעתה של השואה על כתיבת ההיסטוריה היהודית המקומית בארצות הכיבוש הנאצי לשעבר . ואולם עקב אילוצים מעשיים החלטנו עורך הסדרה ואנוכי להגביל את הדיון לשיח האקדמי על מקומה של השואה בהמשגת ההיסטוריה היהודית ודרכי ייצוגה , בעיקר כפי שהתפתח השיח הזה בשני המרכזים הגדולים של ההיסטוריוגרפיה היהודית שלאחר מלחמת העולם השנייה , צפון אמריקה ומדינת ישראל . מכל מקום , אני מודה לפצ ' י מקרב לב על תמיכתו ועידודו , וכן על הצעותיו הקונקרטיות בדבר כיווני מחשבה אפשריים . הספר לא היה רואה אור בלעדיו . כמובן , אין הוא אחראי לדבר וחצי דבר מן הכתוב להלן . לעומת זאת , אם יימצא הספר ראוי להתייחסות כלשהי ניתן יהיה לזקוף את ההישג לזכותו במידה לא מבוטלת . כאן יש לשוב ולהרגיש את הסייגים כדי שהקורא לא יטעה באשר לכוונותיו של הספר . ראשית כל , הדפים שלהלן אינם עוסקים לא בשואה ולא בחקר השואה . אדרבה , עניינם הוא יחסם לחקר השואה של היסטוריונים מקצועיים של עם ישראל ( כלומר , חוקרים הפועלים בראש וראשונה במסגרת אקדמית , ( שעיקר עיסוקם הוא בתקופות קודמות בתולדות היהודים ולא בשואה גופא . לכן לא הניסיונות הרבים של היסטוריונים ואנשי מחקר מתחומים אחרים להסביר את השואה מהווים את נושאו המרכזי של הספר אלא

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר