מבוא

עמוד:9

מבוא הרב שלמה זלמן אוירבך ( להלן : הרשז"א , תר-ע"תשנ [( 1910-1995 ] "ה היה אחד מפוסקי ההלכה הבולטים והחשובים ביותר במאה העשרים שהכרעותיו ההלכתיות פורסמו בקרב היהדות האורתודוקסית בעולם כולו והיו לשם דבר . אף על פי כן לא נכתב דבר מבחינה מחקרית ביקורתית אקדמית על האדם או על יצירתו התורנית הענפה , זאת בשעה שמחברים שונים בעולם הדתי האורתודוקסי על גווניו השונים , פרסמו על אודותיו לא פחות משישה ספרים הנושאים אופי הגיוגרפי , ומיועדים לשכבות גיל שונות . חוסר זה בולט עוד יותר מכיוון שספריו של הרשז"א , הן אלה שהוא עצמו כתב והן אלה שנכתבו בעידודו ותוך הסתמכות עליו כאדם שהוגדר על ידי רבים כאחד מ'גדולי הדור , ' נמצאים על נקלה לכל דורש . ית › רה מזאת , ספרים אלה נחשבים כמעצבים את חיי ההלכה בכלל וההלכה למעשה בפרט , של רבים מהקהל האורתודוקסי בעולם כולו , בנושאים מרכזיים כמו דיני השבת , שנת השמיטה ואתיקה רפואית . בספר זה אנסה להתחקות אחר תפיסותיו המטא הלכתיות של הרשז"א , ומכיוון שהרשז"א כתב ועסק אך ורק בהלכה בכלל ובהלכה למעשה בפרט , אין לנו אלא לנתח את הכרעותיו ההלכתיות ומהן תעלה ותיחשף מחשבת ההלכה שלו . אמנם , בהיותו ראש ישיבה חשוב , הוא עסק רבות בפרשנות עיונית של המסכתות התלמודיות הנלמדות בעולם הישיבות , ואכן פורסמו מספר כרכים כאלה , אך אסייג את מחקרי זה למחשבת ההלכה שלו בלבד , ומתוך כך לא אזדקק , אלא במקרים שהדבר יתבקש , לספרות עיונית זו שלו . עד עתה לא פורסם שום חיבור של הרשז"א בהגות או אף באגדה , אשר בסוג כזה של ספרות היה נקל יותר למצוא התבטאויות עקרוניות שהנחו אותו בפסיקתו , על כן אין לנו אלא להעמיק בתשובותיו ובסברותיו כדי לדלות מהן את שיטתו שלו . זאת 1 זאת למעט מספר עמודים מעבודת הדוקטור של נריה גוטל , כיום ספר , חדשים גם ישנים , עמ' -212 , 218 שם השווה בין מגמות בפסיקה של א"הרשז ה"והראי קוק , כאשר מרכז מחקרו היה הרב קוק . 2 ידוע לי כי ספר שביעי נכתב בעת הזאת על ידי הרב אהרון גולדברג , נכדו של א"הרשז . 3 להלן אדון במשמעות המונח ואציג את ההגדרה שהנחתה אותי במחקר זה .

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר