תוכן העניינים

עמוד:6

בשבת ; 101 ג . פסיקה תכליתית ערכית ( 1 ) ; 103 הזרעה מלאכותית לרווקה ( 2 ) ; 103 אישה גויה כפונדקאית ; 105 ד . דיון – פורמליזם מול ערכים ; 108 . 3 גילוי והסתרה – אזוטריות בפסיקת הרשז ; 112 "א א . כיבוי נורת להט בשבת ; 121 ב . דוד שמש בשבת ; 125 ג . שימוש במחשבון בבתי חולים בשבת ; 128 ד . דיון – גילוי והסתרה . 4 ; 129 סיכום – עקרונות הפסיקה ההלכתית 130 פרק שלישי : הלכה ומודרנה 133 . 1 היחס לחילוני ; 137 א . החילוני בימינו אינו ' תינוק שנשבה' ; 141 ב . דין חילוני כדין גוי ; 145 ג . עדיף אדם מת מתינוק שנשבה ; 149 ד . דיון – היחס לחילוני . 2 ; 151 היחס לשלטון ; 157 א . יום טוב שני של גלויות בעיר אילת ; 162 ב . ציון חג הפורים בשכונת רמות בירושלים ; 166 ג . דין קריעה על ירושלים בימינו ; 169 ד . דיון – היחס לשלטון . 3 ; 171 חידוש ענפי הלכה ; 175 א . הלכה וחשמל ( 1 ) ; 179 חליפת המכתבים בין הרשז"א לחזון איש ; 184 ( 2 ) שיטת הרשז ( 3 ) ; 187 "א שימוש במכשירי חשמל שלא יוצרים אור או חום , בעירה או בישול ( 4 ) ; 191 דיון – חשמל והלכה ; 192 ב . אתיקה רפואית ; 198 ( 1 ) קביעת רגע המוות ( 2 ) ; 202 אוטונומיזם – זכות האדם על גופו ; 209 ( 3 ) הזרעה מלאכותית ( 4 ) ; 211 דיון – אתיקה רפואית ; 217 ג . מצוות התלויות בארץ ( 1 ) ; 220 היתר מכירה בשביעית ( 2 ) ; 221 המפריש תרומות ומעשרות ואינו מבין את משמעות פעולותיו ( 3 ) ; 229 דיון – מצוות התלויות בארץ ; 233 . 4 דיון וסיכום – הלכה ומודרנה 235 נספח – תשובה בנושא ציון יום טוב שני בעיר אילת 241 סיכום 245 רשימת הקיצורים וביבליוגרפיה 248 מפתחות 274

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר