גאולה תימנית ועבריות חדשה על הרומן יעיש לחיים הזז

עמוד:2

חברי המערכת : אבידב ליפסקר אלבק , זיוה שמיר , יגאל שוורץ , חנן חבר הספר יוצא לאור בסיוע : הקרן לקידום החינוך בישראל מיסודה של קרן לקידום החינוך ליוצאי עיראק בישראל בע"מ הקרן ע"ש יצחק עקביהו , אוניברסיטת בר אילן מסת ISBN 978-965-226-456-5 ב" © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת אילן בר , גן רמת אין להעתיק ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני , מגנטי או מכני ) לרבות צילום , מיזעור והקלטה ( ללא אישור בכתב מהמו " ל סדר ועימוד : שולמית ירושלמי , ירושלים נדפס בישראל , ד"תשע דפוס ' גרפית ' בע , מ " ירושלים

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר