תוכן העניינים

עמוד:7

תוכן העניינים מבוא 9 פרק : 1 הגדרת הגרוטסקי 21 פרק : 2 הנסיגה הינקותית , הפרות ט בּוּ והגרוטסקי 40 פרק : 3 מחלתו הגרוטסקית של אבן גבירול : " ה ֲ לֹ א א ֶ צ ְ דּ ק" 59 פרק : 4 מחלתו הגרוטסקית של אבן גבירול : " ר ְ ב ִ יב ֵ י ד ִ מ ְ ע ֲ ךָ " 84 פרק : 5 האינפרנלי ובן הכלאיים — היירונימוס בּוֹשׁ ודנטה 101 פרק : 6 בדיחות זוועה , ה וּ מ וֹ ר שחור ופואטיקה קוגניטיבית 123 פרק : 7 שִׁ רבושטות ופואטיקה קוגניטיבית 133 פרק : 8 הפוטנציאל האסתטי של נבלה 147 פרק : 9 כוחו המג ִ י של א ָ די — מדומה או אמתי ? 175 פרק : 10 העכבר , הז ְ א ֵ ב ְ א ִ י שׁ ונטיית שם העצם 193 פרק : 11 סופו של בוריס 204 מבט לאחור 219 נספח 228 ביבליוגרפיה 239 מפתח שמות ועניינים 246

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר