אבדן אוריינטציה ריגושית הגרוטסקי ותופעות קרובות בשירה ובאמנויות

עמוד:6

חברי המערכת : אבידב ליפסקר אלבק , זיוה שמיר , יגאל שוורץ , חנן חבר עיצוב העטיפה : הספר יוצא לאור בסיוע : הקרן ע"ש יצחק עקביה וּ , אוניברסיטת בר אילן מסת 978-965-226-444-2 ב" © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר אילן , רמת גן אין להעתיק ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני , מגנטי או מכני ) לרבות צילום , מ ִ זעור והקלטה ( ללא אישור בכתב ל"מהמו סדר ועימוד : ספי עיצוב גרפי , באר שבע נדפס בישראל — ד"תשע דפוס 'גרפית' מ"בע , ירושלים

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר