בעקבות הפסיכואנליזה

עמוד:2

חברי המערכת : מנחם לורברבוים , אבידב ליפסקר , מנחם מאוטנר , רון מרגולין , דב שוורץ הספר יוצא לאור בסיוע : הקרן לפילוסופיה קונטיננטלית , התכנית ללימודי פרשנות ותרבות , אוניברסיטת בר אילן הקתדרה לחקר נשים ומגדר ע"ש דפנה יזרעאלי , אוניברסיטת בר אילן סגן הנשיא למחקר , אוניברסיטת בר אילן מסת ISBN 978-965-226-418-3 ב" © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר אילן , רמת גן אין להעתיק ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני , מגנטי או מכני ) לרבות צילום , מזעור והקלטה ( ללא אישור בכתב מהמו " ל סדר ועימוד : שולמית ירושלמי , ירושלים נדפס בישראל – תשע " ג דפוס ' גרפית ' בע " מ , ירושלים

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר