מקום בעולם מחשבות על חינוך

עמוד:4

Chili Tropper A Place in the World חילי טרופר מקום בעולם עורך אחראי : דב איכנולד עורך תחום יהדות : עמיחי ברהולץ עריכה לשונית : מתת עשת עיצוב העטיפה : נחמה שפילמן לוחות : ישראליט סדר : טפר בע " מ © כל הזכויות על מילות השיר " גן נעול " שמורות לאקו " ם ולמחברת © כל הזכויות על מילות השיר " צדק " שמורות לאקו " ם ולמחבר © כל הזכויות על מילות השיר " אתה נמצא כאן " שמורות לאקו " ם ולמחבר © כל הזכויות על מילות השיר " כביש " 1 שמורות לאקו " ם ולמחבר © כל הזכויות על מילות השיר " שם יש ים " שמורות לאקו " ם ולמחבר © כל הזכויות על מילות השיר " סאליק " שמורות לאקו " ם ולמחבר © כל הזכויות על מילות השיר " על מה את חולמת " שמורות לאקו " ם ולמחבר © כל הזכויות על מילות השיר " גבולות " שמורות לאקו " ם ולמחבר © כל הזכויות על מילות השיר " כולנו זקוקים לחסד " שמורות לאקו " ם ולמחבר © כל הזכויות על מילות השיר " כל עוד " שמורות לאקו " ם ולמחבר © כל הזכויות על מילות המערכון " קפטריה בגבעה " שמורות לאקו " ם ולמחברים אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי , מכני , או אחר - כל חלק שהוא מן החומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו . ל " All Rights Reserved © 2013 Miskal - Yedioth Ahronoth Books and Chemed Books | P . O . B . 53494 , Tel-Aviv , 61534 Israel כל הזכויות שמורות 2013 © למשכל - הוצאה לאור מיסודן של ידיעות אחרונות וספרי חמד ת , 53494 ד " תל - אביב E-mail : info @ ybook . co . il | 61534 דאנאקוד | 362-4837 מסת | ISBN 978-965-545-760-5 ב " נדפס בישראל Printed in Israel 2013

משכל (ידעות  ספרים)


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר