קולנוע אופציונלי פילוסופיה מהסרטים

עמוד:5

סדרת הספרים "פרשנות ותרבות" האדם הוא יש מפרש . בני אדם , יחידים וחברות , מנהלים את חייהם תוך פירוש מתמיד של מעשיהם , ערכיהם , עולמם ומכלול פעילותם . מעשה הפרשנות אינו רק נחלתם של חוקרי תרבות , אלא הוא בראש ובראשונה נחלתו של האדם הפועל בעולם והמנסה באופן מתמיד לתת פשר למרחבים השונים שבהם הוא פעיל . הפעילות הפרשנית היא אחד ממאפייניו הבולטים של הקיום האנושי . האדם כיצור חושב אינו מסתפק בעשייה ; אדרבה , עשייתו מלווה בהסבר או בהבנה של מעשיו . אמנות הפרשנות משוקעת בדרך כלל בפעילות הפרקטית עצמה , והיא איננה מוארת באורה של התודעה וההכרה השיטתית . ואולם לעתים קרובות נעשית הפרשנות למושא עצמאי ; או אז מוסטת תשומת הלב ממרחב הפעילות המעשית אל המרחב התאורטי . מעבר זה מסמן את ראשיתה של העבודה השיטתית המושקעת בפענוח , בניתוח ובתיאור של מרחבי הפעילות האנושיים , שבהם מגולמת באופן מובלע פרשנות . העבודה השיטתית הזאת היא עבודתו של התאורטיקן , והיא מציינת את הפיכת הפרשנות המובלעת בפרקטיקה למומנט עצמאי . סדרת הספרים " פרשנות ותרבות" עוסקת במומנטים פרשניים . הספרים הכלולים בה עוסקים במרחב הפרשנות על מכלול היבטיו : פרשנות של טקסטים ספרותיים , פילוסופיים , דתיים ואחרים , פרשנות של תרבויות וחברות . סדרת הספרים כולה מתייחדת בניסיון להציע קריאה פרשנית חדשה ומאתגרת . * * * ספרו של גבי ברזל קולנוע אופציונלי – פילוסופיה מהסרטים נוקט גישה המעניקה לנקודת המבט הפרשנית מחד ולהקשר הפרשני מאידך את עיקר תשומת הלב במשמוע היצירה . הספר מזהה וחושף קבוצה של סרטים בעלי מבנה ייחודי המכונה כאן אופציונלי . כל סרטי הדגם מציגים סיפור המתפצל בשלב מסוים למה שניתן לפרש כשתיים או שלוש אופציות שונות . המבנה הדומה , מרגע שזוהה ואופיין , הופך לנקודת תצפית פרשנית משותפת לכל סרטי הדגם ותוך כך מנביע השתמעויות סימפטומטיות לכל סרט בנפרד . ההשתייכות לדגם יוצרת עבור כל סרט הקשר מאתגר המאפשר לחשוף בו משמעויות אשר בהיעדרו ספק אם היו נחשפות . יתר על כן , אפיון מבנה הסרטים כאופציונלי מוצג כמזמן בראש ובראשונה פרשנות פילוסופית . ברזל מניח כי הקולנוע מטבעו איננו מתאים לניסוח הנחות , טענות ומסקנות פילוסופיות במתכונת של טקסטים פילוסופיים מסורתיים . עם זאת , הוא מזהה

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר