רצון, חירות והכרח

עמוד:2

חברי המערכת : מנחם לורברבוים , אביד ֹ ב ליפסקר , מנחם מאוטנר , רון מרגולין , דב שוורץ הספר יוצא לאור בסיוע : קרן הנשיא לעידוד הוצאת ספרים בנושאים תרבותיים יהודיים אוניברסיטת בר אילן הקרן לפילוסופיה קונטיננטלית , התכנית ללימודי פרשנות ותרבות אוניברסיטת בר אילן מסת ISBN 978-965-226-426-8 ב" © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר אילן , רמת גן אין להעתיק ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני , מגנטי או מכני ) לרבות צילום , מיזעור והקלטה ( ללא אישור בכתב מהמו " ל סדר ועימוד : שולמית ירושלמי , ירושלים נדפס בישראל – תשע " ג דפוס ' גרפית ' בע " מ , ירושלים

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר