נוער בסיכון

עמוד:10

נוער בסיכון בשנים האחרונות גובר השימוש במושגים " נוער בסיכון" "ו ( youth at risk ) נוער במצוקה" ( youth in distress ) לתיאור אוכלוסיות של בני נוער אשר נמצאים או עלולים להימצא במצבי סיכון פיזיים , נפשיים או רוחניים – למשל , כתוצאה משימוש בסמים ( להב , . ( 2000 רזניק וברט ( Resnick & Burt , 1996 ) הציעו מסגרת מושגית להגדרת " סיכון" הכוללת ארבעה מרכיבים שמתארים מעין רצף התפתחותי של סיכון : ( 1 ) גורמי סיכון ( risk factors ) – גורמי סביבה בעלי השפעה שלילית על ההתפתחות , כגון משפחה לא מתפקדת , עוני וסביבה עבריינית ; ( 2 ) סימני סיכון – ( risk markers ) התנהגויות של מתבגר אשר בשילוב עם גורמי הסיכון מעלות במידה ניכרת את הסבירות לפגיעות ולהתנהגות שלילית , כגון תפקוד לקוי בבית הספר ומעורבות בפעילות לא נורמטיבית ; ( 3 ) התנהגויות סיכון risk ) – ( behaviors התנהגויות שהן החמרה של סימני הסיכון דלעיל , כגון היעדרויות תכופות מבית הספר , קיום יחסי מין בגיל מוקדם , שימוש מוקדם באלכוהול ובסמים והתחברויות לקבוצות עברייניות ; ( 4 ) תוצאות סיכון – ( risk outcomes ) התוצאות של כלל הגורמים שהוזכרו , כגון מעורבות בזנות , שימוש לרעה בסמים ובאלכוהול , מעורבות בפעילות עבריינית , נשירה והתנתקות ממערכות חינוך וממערכות חברתיות בקהילה . סיכון אינו מצב סטטי וקבוע , אלא מצב משתנה , התלוי בסיטואציות הסביבתיות והחברתיות שהנוער מצוי בהן . כך , לדוגמה , מצב סיכון של נוער עלול להיווצר או להתגבר לאחר טראומות אישיות או חברתיות שהנוער עובר ( למשל , טראומת ההתנתקות מגוש קטיף והשפעתה על הנוער הדתי שם . ( קבוצת סיכון מאובחנת כקבוצה של בני נוער אשר רגלם האחת נמצאת עדיין בתוך מסגרות החינוך והחברה של בני גילם אך רגלם האחרת נמצאת בעולם של שוטטות , עבריינות ותת תרבות של רחוב ( להב , . ( 2000 שימוש בסמים מהווה כאמור אינדיקציה לרמת הסיכון . כאשר השימוש בסמים הוא שימוש לרעה או התמכרות , זו תוצאת סיכון מרכזית שמחייבת שינוי , לרוב באמצעות התערבות וטיפול . קיימות שיטות רבות ומגוונות לטיפול בבעיית השימוש בסמים בקרב בני נוער , המבוססות על גישות תיאורטיות שונות , החל בטיפול המתמקד בגמילה פיזית , המשך בטיפול ביולוגי כימי " ) אחזקת מתדון ( " וכלה בהתערבויות פסיכולוגיות חברתיות . חלק משיטות אלה מתמקדות בפרט , וחלקן מתבססות על גישה קבוצתית , דוגמת קבוצות לעזרה עצמית וקהילות טיפוליות ( טייכמן וקידר , . ( 1998 אחת השיטות הבולטות היא תוכנית שנים עשר הצעדים , שמיושמת בהרחבה ברטורנו . שימוש באלכוהול ( 73 % ) כמו גם של שימוש בחשיש ובמריחואנה ( 8 . 2 % ) ( זורוף , . ( 2002 המחקרים מצביעים , אם כן , על שיעורים גבוהים של שימוש בסמים בקרב בני נוער דתיים . התרחבות התופעה של שימוש בחומרים , ובעיקר בסמים , בקרב בני נוער דתיים הופכת חלקים מאוכלוסייה זו לקבוצות של נוער בסיכון .

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר