תוכן העניינים

עמוד:6

רטורנו בעיני בני משפחה של מטופלים 114 מאפייני רקע ; 114 תיאור הילד המכור לפי ההורים ; 115 הגורמים להתמכרות לפי ההורים ; 117 השפעת ההתמכרות על הקשר המשפחתי לפי ההורים ; 120 הטיפול המשפחתי ברטורנו בעיני ההורים ; 121 תפיסת הדת ברטורנו מנקודת ראותם של ההורים ; 122 מצבו של הילד המטופל כיום בעיני ההורים ; 123 יחסם הכללי של ההורים לרטורנו 124 הנושרים מרטורנו 125 נתוני נשירה לשנים ; 125 2007–2003 נשירה ומוטיווציה לטיפול ; 126 מועדי הנשירה ; 127 גורמים לנשירה ; 128 קשר עם נושרים ; 129 מאפייני רקע של הנושרים מרטורנו בתקופת המחקר ; 129 ראיונות עם נושרים 133 ביקורת והמלצות לשיפור 144 העדר סדר ונהלים ; 144 עבודת המדריכים ; 145 הגברת המעורבות המשפחתית בתהליך הטיפולי ; 147 שילוב מכורים מרקע שונה ; 149 הטמעת תוכנית שנים עשר הצעדים ברטורנו ; 150 הגדלת תקציבים ו"מיטות רווחה" ; 151 שיפור התנאים הפיזיים במקום ; 152 מסגרת המשך לבוגרים 153 סוף דבר : סיכום ומסקנות 154 מאפייני רטורנו ; 154 מרכיבי הטיפול ותוצאותיו ; 156 הנושרים ; 169 תרומת המחקר ; 170 עיקרי ההמלצות 171 נספחים 173 נספח : 1 מערכת יחסים עם בני משפחה ; 173 נספח : 2 רקע עברייני ; 175 נספח : 3 דפוסי התמכרות ; 177 נספח : 4 מתאמים בין גיל תחילת שימוש בסמים וגיל התמכרות לבין נתוני פשיעה ; 179 נספח : 5 בריאות נפשית ; 180 נספח : 6 נסיונות גמילה קודמים ומוטיווציה לטיפול ; 181 נספח : 7 דרכי הגעה לרטורנו – הגורם המפנה וסיבות הגעה ; 183 נספח : 8 שאלון גורמי הטיפול ; 184 נספח : 9 שאלון שלבי השינוי ; 185 נספח : 10 שאלון קוהרנטיות ומשמעות חיים ; 186 נספח : 11 שאלון DIT להערכת מידת דתיות / רוחניות ; 187 נספח : 12 מאפייני רקע של המטופלים שרואיינו ; 189 נספח : 13 שיעוריהם של הנושרים ושל מסיימי הטיפול ברטורנו בשנים ; 190 2007–2003 נספח : 14 תוכנית שנים עשר הצעדים 192 מקורות 194

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר