תוכן

מתוך:  > לא עיר לא כפר > תוכן

עמוד:8

מאוטופיה רעיונית למציאות בנויה , לפרק חדש הקיבוץ על גווניו השונים הוא תופעה ייחודית בארץ ובעולם , שכן האדם שנברא בצלם , ניחן תמיד בסקרנות חברתית ובחיפוש אחר שינוי באורחות חייו . כך משחר ההיסטוריה וגם היום , אלא שתופעת הקיבוץ אין לה אח ורע בעוצמתה , בחשיבותה ובהשפעתה לאורך זמן . הרעיון הניב צורת חיים חברתית , וזו המציאה והכתיבה את דמותה של החצר הקיבוצית , זו המוכרת לנו מעשרות הקיבוצים שהוקמו לפני הכרזת המדינה עד שנת 948 ו . החצר הזו על מבני המגורים , מבני המשק , התעשייה ומבני הציבור המרשימים , חלקם הלא מבוטל בעלי ערך אדריכלי בינלאומי ראשון במעלה - הכוללים בתי ילדים , חדרי אובל , מרכזי תרבות " ) מועדון לחבר ( " ומוזיאונים לאמנות ומורשת , היוותה מכלול תכנוני אחד היוצר חיבור בין תפיסות עולם חברתיות קומונאריות לבין התכנון הקיבוצי שהוכתב על בסיס חיבור זה . ברם , בשנים האחרונות , כאשר החברה הקיבוצית והקיבוץ נתונים בשינויים מפליגים - ויש הגורסים עד כדי התפרקות מערכים - מצויים מתחמים שלמים ומבנים בעלי ערך אדריכלי גבוה , בסכמת ביליון והרס . הצורך להטמיע את חשיבות שימורם של מבנים אלה , אם באמצעות הגברת המודעות ואם בהכנת נספחים לשימור לבל תכנית אב ותב"ע , הופכים את הטיפול בנושא לצורך דחוף ואקוטי . אם נשכיל להבין את ייחודה של התופעה ולשמור עליה מכל משמר , נדע בעתיד ליהנות מפירות שמירת הנכסים האלה באופן שגם אם נשנה את ייעודם על פי צורכי ההווה , ההולכים ומשתנים , נזכה להחייאתם לדורות הבאים . הספר לא בפר לא עיר הנו מפעל החיים של אדרי פרדי כהנא , שהיה מהמתכננים היותר מעורבים בתכנון החצר הקיבוצית , וברבות השנים חקר וריכז מפעל מרתק זה בספרו . הספר מופק במסגרת הספרייה ע"ש יהודה דקל ז"ל במועצה לשימור אתרי מורשת בישראל . יהודה שהיה יו"ר המועצה ולפני כן מנכ"ל המחלקה להתיישבות בסוכנות היהודית , פלמ"חניק מהכשרה דפנה , לוחם בגדוד השלישי וממייסדיי קיבוץ יראון שבגליל העליון , פעל בעצמו לגיבושם ופיתוחם של קיבוצים ויישובים בכל רחבי הארץ , ועל כן הספר מבטא את עבודתו הציבורית רבת השנים . עמרי שלמון מנכ"ל המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל

יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית

המועצה לשימור מבנים ואתרי התיישבות


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר