מבוא למהדורה השנייה

עמוד:א6

מחפשים עוד אופק רעיוני חדש 7 אפשרות אחרונה זו שלובה בהנחה שיש חלל חברתי שהוא ריק מאידיאות , ומכיוון שכך , חדרה לה האמונה הפוסט-מודרנית והדסה כל אידיאה ישנה ממקומה . זיגסריד לנדסהוט בסוף שנות השלושים הייתה תכונה ניכרת , בארץ ובמזרח התיכון כולו , לנוכח רוחות המלחמה המנשבות מאירופה . הבריטים ביצרו אל את אחיזתם כאן , הקפידו לשמור במידה שווה על נאמנות הערבים והיהודים , ולקראת ימים של מבחן-ניפקו סרטיפיקטים במאורה לאלפים מתוך רכבות היהודים , פליטי משטר הנאצים בגרמניה , שתת אחר מקלט . היישוב היהודי הקטן נערך לקליטת גלי העלייה הגואים . הקיבוצים היו מהמסגרות החשובות שהותאמו אז כבית ראשון לבאים . בדרך זאת יכלו להגדיל את מספר חבריהם ואגב כך להעמיק את אחיזתם , בקרקע , ולהכשיר יהודים נוספים לחקלאות ולעבודות התשתית , מקצועות שנדרשו לחיזוק כושר העמידה של הציבור היהודי . p « n הגורל זימן אז למפעל ההתיישבות בארץ חוקר-משקיף רב יכולת , סוציולוג , איש מרעי הכלכלה המדינית והפוליטיקה , אשר בדרך של התבוננות קרובה בקהילה קיבוצית אחת , ריכוז נתונים מכלל הקיבוצים ומחקר משווה בין אלה לבין נתוני קומונות אגליטריות בצפון ארצות הברית- שירטט קווים להתפתחותו האפשרית של הקיבוץ בשנים שתבואנה . יליד שטרםבורג , ( 1897 ) בנו של ארכיטקט יהודי , סיים ד לנדסהוט את לימודיו בגימנסיה הפרוטסטנטית בעיר , עוד לפני שגויס לצבא הגרמני . בשנים 1918-1916 שירת בחזית התורכית-גרמנית . את רוב שירותו עשה במפקדת הכוחות באלפו ( חאלב בסוריה . ( בשליחות המפקדה יצא לביקור קצר באח , וסייר בה שבועות מספר , הרחיק לנסוע עד עזה . בשנים 1921-1919 השלים לימודי דוקטורט במשפטים וכלכלה מדינית באוניברסיטאות פרייבורג ופרנקפורט א-מיין , והוא בן . 24 תחנותיו האקדמיות הבאות היו אוניברסיטאות פרייבורג , קלן והיידלברג . בין מוריו נמנו , הפרופסורים לפילוסופיה , כלכלה ופוליטיקה Edmund Husseri , - . Martin Heidegger , Max Schcler , Atfied Weber , Karl Jaspers , Edmund Heimann חיבוריו הסוציולוגיים המוקדמים , לרבות כתב ( 1928 ) Habilitation-n

יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר