תודות

עמוד:5

תודות ספר זה לא היה יכול להיכתב ללא עזרתה של תמר גדרון . היא הפקידה בידי את כל מכתבי הוריה , דב ורבקה הוז , וסיפרה לי על הווי המשפחה . היא ליוותה אותי בכל שלבי הכתיבה , תיקנה טעויות והעירה הערות . לא כל כותב ביוגרפיה זוכה לעזרה כזאת בלא שיוגבל בחופש הביטוי והיצירה . עם זאת , למותר לציין כי כל הכתוב הוא על אחריותו הבלעדית של המחבר . תודה נוספת מגיעה לעובדי שלושת הארכיונים שפתחו לפני את אוצרותיהם ואף סייעו בידי בעצה והדרכה : ארכיון העבודה , ארכיון ההגנה והארכיון הציוני . ספרים רבים שנתחברו על התקופה ועל גיבוריה סייעו בידי להכיר את הדור ולחוש את תקוותיו , צערו ושמחותיו , ותארך הרשימה מלרשום כל אחד . שניים מהם ראויים לציון במיוחד : ספרו של גרשון גרא : בית בתל אביב , סיפורה של משפחת הוז , ימי בראשית - 1920-1905 וספר המכתבים של משה שרת ( שרתוק ) בימי שירותו בצבא הטורקי במלחמת העולם הראשונה , נתראה ואולי לא , הערוך בידי יעקב שרת . תודה מיוחדת ליד טבנקין על התמיכה והעידוד . יבואו כולם על הברכה . יעקב גורן גנוסר- אפעל , נובמבר 1999

יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר