תוכן העניינים

עמוד:7

תוכן העניינים תודות 9 מבוא 11 במקצבה של החשיבה התאורטית ; 11 ספרות מינורית בסולם מז'ורי 22 פרק ראשון : הכלאת משקלים : ריבוי משמעויות פרוזודיות כצורה של דיאלוג חברתי 27 קול , קול כפול והכלאת משקלים ; 27 ריתמוס ואחרות בתקופתו המוקדמת של בכטין ; 37 האני , האחר ומשקלי הכלאיים 44 פרק שני : גלות , פרוזודיה והקול הלאומי 64 פרוזודיה בגלות ; 64 הפרוזודיה העברית בגולה : " אל הציפור" ; 72 המשקל החבוי כצורה גלותית : "מתי מדבר" 89 פרק שלישי : אינטרטקסטואליות פרוזודית במודרניזם העברי 108 דיאלוג אידאולוגי בין אינטרטקסטים פרוזודיים ; 108 אינטרטקסטואליות פרוזודית והחיפוש אחר קול ישראלי ; 116 מגולדברג אל שלונסקי וישורון : בין שליטה באינטרטקסטואליות פרוזודית לכניעה לה 124 מראי מקום 137 מפתח שמות ונושאים 148

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר