להיות – בעולם

מתוך:  > להיות – בעולם

עמוד:7

אנו כופרים במציאות של מטרות סופיות : אילו היתה לקיום מטרה שכזאת , מן ההכרח שכבר היתה מושגת . פרידריך ניטשה , הרצון לעוצמה , מגרמנית : ישראל אלדד , שוקן , , 1986 עמ' ) , 41 כל הזכויות שמורות להוצאת שוקן . העולם נמצא . אין טעם לחזור עליו . קזימיר אדשמיד , "על האקספרסיוניזם בשירה , " מגרמנית : יצחק קליין , בתוך : בנימין הרשב ( עורך , ( מאניפסטים של מודרניזם , כרמל , , 2001 עמ' . 98 בסופו של דבר , תמיד העולם הוא שמנצח את ההיסטוריה . אלבר קאמי , הרוח בג'מילה , בתוך : אלבר קאמי , כלולות ; הקיץ , מצרפתית : אביבה ברק , מעריב , , 1988 עמ' . 22

עם עובד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר