בפתח הספר

עמוד:10

מקורות אפשריים לאיכותם האסתטית המעולה של השירים , אשר זיכתה אותם בהערכה הספרותית יוצאת הדופן שאין חולק עליה במחקר . הדגשתי את העיון ברשויות האישיות כבקטגוריה לעצמה משום שפיוטי הרשות האישית מוצגים במחקר כתת סוג או כמחלקה ( אחת מבין שתיים ) של כלל פיוטי הרשות . המחלקה האחרת המשמשת לצדן בסוגה מכונה רשויות לאומיות ; לתפיסת שתי המחלקות הללו ( האישית והלאומית ) כסוגה אחת " ) רשויות ( " יש הצדקה ברורה : הן השירים האישיים והן השירים הלאומיים משמשים , מבחינה ליטורגית , פיוטי פתיחה לקטעי תפילה מסוימים ; עם זאת , מן ההיבט הפואטי העומד ביסודו של ספר זה – מבחינה תימטית ומבחינות רבות אחרות – רב השוני ביניהן על הדמיון , והוא מצדיק את העיון הנפרד ברשויות האישיות כבסוגה ( פואטית ) לעצמה . הרשויות הלאומיות , כמו סוגות לא מעטות אחרות של הפיוט הספרדי , עוסקות בנושאים הלאומיים הכלליים של " גלות וגאולה" ומעוצבות לעתים כשיח בין דוברת , המתגלה בגוף ראשון יחיד אך מתפרשת כאלגוריה לכנסת ישראל , ובין אלוהים . לעומתן הרשויות האישיות עוסקות בנושאים אישיים ; הן מבטאות את רגשותיו ואת מחשבותיו של האדם היחיד בעמדו מול אלוהיו , ומעוצבות לרוב כמונולוג דרמטי היוצא מפיו של דובר בגוף ראשון יחיד , " גיבורה החדש של שירת הקודש הספרדית" ( פליישר , , 1975 עמ' , ( 419 בפנייה ישירה אל אלוהים ( ולעתים – אל נפשו שלו . ( בשונה מן השירים הלאומיים , שבהם נחשפת זהותו הלאומית של הדובר , לשירים האישיים אופי אוניברסלי : הדובר מתגלה בהם בדרך כלל כאדם מאמין , לא כבעל זהות לאומית יהודית דווקא ( על פי לוין , תשמ"ו , עמ' . ( 129 מלבד זאת , מהיבטים אסתטיים , כגון דמות הדובר , דימוי האל , כוונת הדובר בדבריו אל אלוהים , הלך הרוח האופייני לדובר , השימוש ( או היעדר השימוש ) הלשוני בציורים של אהבה נוסח שיר השירים ושירת החשק ועוד – הרשויות הלאומיות מתקרבות אל סוגות קודש אחרות ( כמו למשל המאורות , האהבות , הגאולות והזולתות , ( ונבדלות מן הרשויות האישיות הבדל מהותי . כאמור , ספר זה מוקדש לבחינה ספרותית של הרשויות האישיות כקטגוריה ( פואטית ) ייחודית . עם זאת כחלק מן הניסיון לעמוד על אופי הקטגוריה הזו – בעיקר על מאפייניה הייחודיים – היה עליי לצאת את גבולותיה ו"לפלוש" אל סוגות פיוט אחרות ; לפיכך יש בספר הידרשות , לעתים נרחבת , גם למאפייניהן ( הדומים או השונים ) של סוגות שיר אחרות בפיוט הספרדי . אחד ההיבטים המרכזיים של עיוני ברשויות האישיות בהשוואה אל שירי קודש אחרים הוא ההיבט של החוויה הדתית . על רקע הבחנות שנטבעו בתחום הפילוסופיה של הדת ניסיתי לאפיין את החוויה הדתית המתבטאת בשירי הרשויות האישיות לעומת סוגים אחרים של חוויה דתית המוצאים את ביטוים בסוגות שיר אחרות . אחת מטענות היסוד שלי בעניין זה היא שהסוגות השונות של שירת הקודש הספרדית מתמקדות בהיבטים

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר