מבוא

עמוד:11

מבוא ייחודו של המחקר הנוכחי לא רק בכך שהוא דן לראשונה בכמה היבטים הנוגעים לסוגיית המלכות בספרות חז"ל , שלא נידונו עדיין במחקר , אלא בעיקר במסגרת המושגית המוצעת בו , שבתוכה יתלבנו הדברים . אינני מתיימר למצות את מכלול ההיבטים של הסוגיה המורכבת הזו , ברם המסגרת שאציע עשויה לשפוך אור חדש הן על הפרטים הן על התמונה הכללית . שלמי תודה חובה נעימה היא לי להודות לחברי שבמכון שלום הרטמן בירושלים ובפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן , על שסייעו לי בהערות ובעצות , הן בשיחות על פה הן בתגובות לכתב היד . רצוני להודות במיוחד למייקל וולצר , נעם זהר , מנחם לורברבוים , שלמה נאה , ורד נעם , אריאל פיקאר , ישראל קנוהל , עמיחי רדזינר , חיים שפירא ועדיאל שרמר . תודה לראש מכון שלום הרטמן , פרופ' דוד הרטמן , על הסיוע והתמיכה במהלך עבודתי על חיבור זה . שלמי תודה לפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן , לעומדים בראשה , לצוות האקדמי והמנהלי , על התמיכה הרוחנית והגשמית במשך הכתיבה . תודה להוצאת אוניברסיטת בר אילן - פרסומי הפקולטה למשפטים , שניאותה להוציא לאור את החיבור . תודה מיוחדת לנועם לסטר , שערך את הספר בטוב טעם ודעת ; לאלעד ארנון , ; M . Sicker , The Judaic State : A Study in Rabbinic Political Theory , New York 1988 J . Neusner , Rabbinic Political Theory , Chicago 1991 וראו חיבורו של ג ' גרמן , מלך ישראל : ריבונות לדורות בראי ההלכה ומעמדם של חוקי הכנסת בעולמה של ההלכה , בני ברק תשס"ג . חיבור עשיר זה עוסק בענייני המלך בכלל ספרות ההלכה , לרבות הספרות התלמודית , ואולם הוא נעדר כל ממד ביקורתי היסטורי . חיבורים אחרים , רלוונטיים יותר למחקר זה , יידונו או יוזכרו בהערות להלן .

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר