חוקה אחת ומשפט אחד לאיש ולאישה נשים, זכויות ומשפט בתקופת המנדט

עמוד:4

ועדת המערכת פרופ' דבורה ברנשטיין פרופ' רון חריס פרופ' פנינה להב פרופ' אסף לחובסקי ד"ר אביטל מרגלית ד"ר ניר קירר ד"ר עמיחי רדזינר ר"ר אורית תזין פרופ' יורם שחר מזכיר המערכת : אורי שלומאי עורך לשון : נועם לסטר מסת"ב : 978-965-226-392-6 © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר אילן , רמת גן , אין להעתיק ספר זה או קטעיס ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני , מגנטי או מכני ( לרבות צילום , מזעור והקלטה ) ללא אישור בכתב מהמו . ל" עימור , לוחות והדפסה : דפוס כתר , ירושלים נדפס בישראל , תשע"א

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר