תוכן עניינים

עמוד:5

תוכן עניינים הקדמה 11 מבוא : סקירה כללית 13 חלק א : מבנה 21 פוק 1 המשפט הפלילי התורני 23 א . הבעיה 23 ב . פתרון : המערכת הפלילית הכפולה בהלכה 31 ג . מערכת דין התורה 38 ד . עונשי התורה מכוונים כנגד המרד הדתי שבעשיית העבירה 47 ה . החריגים בתורה : "וכל העם ישמעו ויראו ולא יזידון עוד" 55 ו . מקורות בספרות של רבני זמננו 62 ז . הבסיס לדברינו בתורה שבכתב 65 ח . השלכות וסיכום 71 פוק 2 עונש מיתה בדין בני נח - רשות או חובה ? 75 א . פתיחה : הצגת השאלה 75 ב . הגישה הקלסית והביקורת עליה 81 ג . הספרות הרבנית המודרנית בנושא 89 ( ו ) הרב אליהו בן אמוזג 90 ( 2 ) הרב יואב ויינשטיין 92 ( 3 ) הרב מאיר דן פלוצקי 95 ( 4 ) הרב מאיר שמחה הכהן מדווינסק 95

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר