עיקרים במשפט הפלילי העברי

עמוד:2

עורך לשוני : אהרון גפן עיצוב גרפי ; רבקה קנלר מסת ISBN 965-226-345-1 ב" © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר-אילן , רמת גן אין להעתיק ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני , מגנטי או מיכני ( לרבות צילום , מיזעור והקלטה ) ללא אישור בכתב מהמו " ל נדפס בישראל , תשס"ז מפעלי דפוס 'כתר' בע , מ" ירושלים

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר