בפתח הספר

עמוד:8

ופרופ' אלימלך וסטרייך מאוניברסיטת תל אביב . תודה שלוחה גם לאותם "לקטורים אלמונים" שבלעדי קריאתם והערותיהם לא יוכל ספר אקדמי לראות אור . תבוא ברכה על העוסקים במלאכה הקשה והארוכה של הכנת הספר לדפוס והוצאתו לאור : עורך הלשון מר ישראל חזני , צוות הוצאת הספרים של אוניברסיטת בר אילן בראשותה של גב' מרגלית אבישר , והגב' אן למדן . בעת עריכת הקובץ הלך לעולמו פרופ' ישראל משה תא שמע זכרונו לברכה . פרופ' תא שמע היה מגדולי החוקרים של ה 0 פרות הרבנית לדורותיה ולענפיה השונים , וזכינו שחוקר דגול זה השתתף בכנס ותרם לקובץ זה מאמר מפרי עטו המתבסס על ההרצאה שנשא . יהי זכרו ברוך . אנו תקווה שקובץ זה יהווה פתיחה לכנסים וקבצים נוספים שירכזו גם הם את פריים של חוקרים שונים סביב מוסד משפטי אחד של המשפט העברי . יעקב חבה , עמיחי רדזינר הפקולטה למשפטים אוניברסיטת בר אילן

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר