טקסי נשים — מנהג "שבת יציאת היולדת" בהקשרו התרבותי בראשית העת החדשה

עמוד:11

טקסי נשים — מנהג "שבת יציאת היולדת" בהקשרו התרבותי בראשית העת החדשה אלישבע באומגרטן באגדה שרווחה בגרמניה במאה החמש עשרה , העוסקת בשבחה של הבתולה מרים , הצהירה הגיבורה לאחר לידתה : "אינני כאותן נשים יהודיות הקוראות לבתולה מרים בשעת לידתן , ולאחר הלידה הולכות ובידיהן מפות לבנות וקוראות.- 'הסתלקי מרים מבית 1 יהודי זה "'! אשה זו ביקשה להודיע על נאמנותה לבתולה מרים ולהביע את תודתה על שעברה את הלידה בשלום . אגדה זו , אחת מרבות על אודות כוחה של הבתולה מרים , מייחסת לנשים יהודיות אמונה בה וביכולתה לעזור ליולדות . מן המקורות בני התקופה עולה שהבתולה מרים היתה מוכרת בקרב נשים נוצריות כדמות מרכזית המסייעת ליולדות . בשעת ההיריון חגרו נשים נוצריות חגורות מיוחדות שעליהן נרקם שמה , ולאחר * תודתי נתונה לקרן "יד הנדיב" על המלגה , שתמכה בי בשעת כתיבת מאמר זה , ולמוריי וידידיי פרופ' ראובן בונפיל ופרופ' הרווי גולדברג , על שקראו גרסה מוקדמת שלו . גרסאות שונות של מאמר זה הושמעו בהרצאות באוניברסיטת פנסילבניה ובאוניברסיטת קולומביה , ואני מודה לנוכחים בהרצאות על הערותיהם ועצותיהם . 1 למדתי על אגדה זו מהערה במאמרו של : c . Caspers , "Leviticus 12 , Mary and Wax — Purification and Churching in Late Medieval Christianity " , in : M . J . H . M . Poorthuis and J . Schwartz ( eds . ) , Purity and Holiness — The Heritage of Leviticus , Leiden-Boston-Koln 2000 , p . 307 , n . . 58 כמה גרסאות לאגדה זו , ראו : S . Beissel , Geschichte der Verehrung Marias im 16 und 17 Jahrhundert — Ein Beitrag zur Religionswissenschaft und Kunstgeschichte , Freiburg 1909 , ; p . 320 ; C . G . N . de Vooys , Middelnederlandse Marialegenden , I , Leiden 1903 , pp . 357-359 ובגרסה אחרת ברומן הספרדי : J . Martorell & M . J . de Galba , Tirant 10 Blanc , New- York 1985 , . p . 237 2 על הפנייה אל הבתולה ראו : C . Rawcliffe , Medicine and Society in Later Medieval England , Gloucester 1995 , pp . 194-197 ; G . Me Murray Gibson , "Scene and Obscene — Seeing and Performing Late Medieval Childbirth" , Journalof Medieval and Early Modern Studies , 29 ;( 1999 ) , pp . 9-10 דוגמה לפניית נשים יהודיות לבתולה מרים , כמו גם לפועלה של הבתולה מרים בלידות של נשים נוצריות ראו : M . Tarayre , La vierge et I miracle — Le speculum historiale de Vincent de Beauvais , Paris 1999 , pp . 91-94 ; G . Signori , "Marienbilder im Vergleich — Marianische Wiinderbucher zwischen Weltklerus , stadtischer Standviefalt und landlichen Subsistenzproblemen ( 10-13 Jahrhundert ) " , Maria , Abbild oder Vorbild ? Zur Sozialgeschichte mittelalterlicher Marienverehrung , Hrsg . Hedwig Rockelein , Claudia Opitz , . Dieter R . Bauer , Tubingen 1990 , pp . 70-71 סינורי סוקרת את כלל המחברים שכתבו על שבחה של הבתולה בספרה : Maria Zwischen Kathedrale , Kloster und Welt — Hagiographische und

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר