פרק א': ארגון והצגת נתונים

עמוד:9

ההבדל בין שני הלוחות שבטבלה 1 . 4 הוא במספר מחלקות הציונים וביירוחבן . " בלוח אי קובצו הנתונים של שש מחלקות ציונים כשרוחב כל מחלקה הוא 5 ( חמישה ציונים במחלקה , ( בעוד שבלוח בי ישנן של וש מחלקות ציונים , כשרוחב כל מחלקה הוא . 10 לכל לוח יש יתרון משלו . לוח בי נותן תמונה י ותר פשוטה של התפלגות הציונים . לוח אי נותן תמונה יותר מדוייקת על ההתפלגות . הפשטות והדיוק באים אחד על חשבון השני - אי אפשר לצמצם גם את מספר המחלקות ( פשטות ) וגם את רוחבן ( דיוק . ( השאלה כמה דיוק להקריב עבור פשטות תלויה במציג הנתונים ובסוג הנתונים . עולבים בעריכת לוח שביחויות לציונים מקובצים ( 1 ) איתור שני הציונים הקיצוניים בהתפלגות ( הגבוה והנמוך ) וחישוב טווח הציונים ( ההפרש ביניהם . ( ו + ( 2 ) החלטה בדבר מספר המחלקות ורוחבן ( הפשרה בין הפשטות והדיוק ) ( 3 ) קביעת גבולות המחלקות וסידורן . - במקרה וטווח הציונים אינו מתחלק ברוחב המחלקה או במספר המחלקות הרצוי , קובעים את הגבול התחתון של המחלקה התחתונה או הגבול העליון של של המחלקה העליונה ( או שניהם ) מעבר לציונים הקיצוניים , כמו בדוגמא דלהלן י ההחלטה על הגבולות תלויה בחוקר בלבד . ( 4 ) מיון הציונים של חברי הקבוצה למחלקות הציונים . ( 5 ) סיכום השכיחות ( f ) בכל מחלקת ציונים ובדיקה ( סכום טור השכיחויות חייב להיות ח . ( דוגמא : 40 ציוני מבחן לכתה מסויימת נעים בין . 47 - ל 20

הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר