סטטיסטיקה עם דוגמאות מתחומי החינוך והפסיכולוגיה חלק ראשון

עמוד:1

מבוא הספר מבוא לסטטיסטיקה על שני חלקיו , מיועד לעושים בתחום החינוך - בהוראה או במחקר - וכן לסטודנטים ו לתלמידי סמינרים , ה מתכוונים לעסוק בכך בעתיד . פרקי הספר נכתבו ועובדו על סמך הרצאות המחבר באוניברסיטאות סירקוז , תל-אביב ובר-אילן , והם מכסים חומר שניתן בקורס בן שני סמסטרים . כדי להתאימו לציבור שאליו הוא מיועד , נכתב הספר בצורה שאינה דורשת תיחכום מתימטי רב מדי . כל פרק מכיל מיספר דוגמאות ומלווה בשאלות פתורות ו בתרגילים לחזרה . חלקו הראשון של הספר עוסק בסטטיסטיקה תיאורית ונידונים בו הנושאים : התפלגויות שכיחות , מדדי מרכז ופיזור , מדדי מעמד יחסי , מדדי קשר בין משתנים והשימוש בהתפלגות הנורמלית . בחלקו השני דנים בהסקת מסקנות ממידגם לאוכלוסיה : אמידת פרמטרים 2 ובדיקת השערות ( על ידי שימוש במבחני , x , t ניתוח שונות ועוד . ( סדר הנושאים המומלץ הוא זה המוגש בספר , אך המחבר ער לעובדה שניתן לשנות זאת בהתאם להשקפת עולמו "הסטטיסטית" של המרצה . כך , למשל , אפשר ללמד את הפרק הדן בהתפלגות הנורמלית מייד לאחר הפרק על ציוני תקן , ואילו את הפרק על אחוזונים ו דרוגים אחוזוניים - לאחר הפרקים העוסקים במדדי מרכז ופיזור . המחבר יקדם בברכה שאלות , הערות והארות שתישלחנה אליו . ספר זה הוא מהדורה שלישית מתוקנת . דייר אפרים דרום ביהייס לחינוך אוניברסיטת בר-אילן ניסן , תשמייה

הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר