תולדות ודברי־ימים

עמוד:13

הנתון ההיסטורי נתפס בידי ההכרה ההיסטורית כפרי תהליך של ההתרחשות ! הוא גמר גיבושו של תהליך זה . ההכרה ההיסטורית מגבשת את הנתון שלה בעצם ראייתה ומסבירה את הנתון על ידי התהליך . היא תופסת את נתונה כקיים בתוך הספירה המגובשת הקרויה בלשונו של היגל —הרוח האובייקטיבית , והיא מסבירה את הרוח האובייקטיבית על ידי התרחשות , שכל עצמה הוא בכך שהיא שרויה בספירה של הממשות , ולא בספירה של המגבש המוגמר הקרוי "אובייקטיבאציה . " למשל : כל אימת שההכרה ההיס T : * טורית מעיינת בהצהרת העצמאות של ארצות הברית , הרי תעודת ההצהרה היא לגבי דידה תעודה מוגמרת , הקשורה בפרשת ההתרחשות ההיסטורית שבהתפתחות היחסים בין אנגליה למושבותיה , במהפכה , ביחסים בין המחשבה המדינית האירופית לבין הניסיון של חירות הדת במושבות , וכיוצא בו . הללו הן התרחשויות ? , וההכרה ההיסטורית מניחה שהתרחשויות אלה משתקפות בתעודה המוגמרת , האובייקטיבית . אכן' כאן נקלעת ההכרה ההיסטורית בדיאלקטיקה שאין מפלט ממנה ; הנתון הוא בעל שני צדדים , יש בו צד של חומר וצד של מובן . מניין הוא קונה לעצמו את מובנו ההיסטורי ? כלום אפשר שיהיה לנתון זה מובן מעבר לעובדה , שההכרה ההיסטורית מגלה בו פנים ומוצאת בו את רישומיהן של ההתרחשויות המשתקפות בו ? ברי , שבלי ההכרה ההיסטורית לא יהא הנתון קיים כלל , שאילמלא היא הרי נהיה שרויים לעולם בספירה של התהליך הממשי הפונה אל העתיד . נמצא , תכונת משמעותו של הנתון אי אתה יכול להפרידה מזיקת הנתון להכרה ההיסטורית . אכן , מן הצד האחר אין לפני ההכרה ההיסטורית דרך אחרת מאשר זו , המתחייבת מעצם גדרה , רצוני לומר : שמובנו של הנתון ניתן לו על ידי ההתרחשות שבעבר . דרך משל : בלי המחקר ההיסטורי לא תתעורר כלל השאלה על שום מה היה קרוי המשנה למלך בהודו בשם צרפתי Vice Roy ( הדוגמה לקוחה מהרצאתו של הרברט םמואל על מבנה הקיסרות הבריטית . ( החקירה ההיסטורית גופה — ולא חשוב , אם היא עניין של עיסוק מקצועי או עניין של הרהור בעלמא — מעלה שאלה זו על ידי כך , שהיא מסיחה את , דעתה מן המעשים של הממשל בהודו , מאישיותו של המשנה למלך וממדיניותו , והיא נותנת את דעתה על שאלת השם בלבד , כלומר . עושה את התואר לנתון ; היא המסבירה את מובנו של נתון זה על פי תולדותיה של אנגליה וטיב היחסים' שהיו קיימים בעבר בינה לבין צרפת ולשונה . נמצא , ההכרה ההיסטורית יוצרת את הנתון על ידי כך , שהיא עושה את עצמה מוקד , אך האורות המתכנסים במוקד זה אינם אורות

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר