מבוא פניה המשתנות של החברה החרדית בישראל: מהישרדות לנוכחות, התחזקות וביטחון עצמי

עמוד:12

המאמרים הכלולים בספר , כולם פרי מחקרים חדשים , מייצגים מגוון של דיסציפלינות , והם מלמדים , כל אחד על פי דרכו ומנקודת מבטו , על מגמות של התחזקות החברה החרדית בישראל החל משנות השמונים של המאה ה , 20 על התבססותה של חברה זו , על ביטחונה העצמי ועל השפעתם של כל אלה על דפוסי פעולתה . עקב כך ניכרות תמורות במחוזות שבהם החברה החרדית נוכחת ובדרכי פנייתה לקהלים השונים המרכיבים את פסיפס החברה בישראל - פניות שמטרתן להרחיב את שורותיה - ולא פחות מכך מוצגים במאמרים לבטיה הפנימיים נוכח התהליכים האלה . עם זאת , חשוב להדגיש שקובץ זה אינו מקיף את שלל הגילויים והביטויים של התהליכים האמורים . הוא עוסק באופן חלקי בלבד בשיח הפנים חרדי , המבטא לא אחת לבטים וחששות בכל הקשור לתהליכים האלה , והוא דן אך מעט בתופעות הלוואי שלהם , כפי שהן נתפסות בעיניים חרדיות רבות - בין השאר חשיפה פומבית של בעיות חברתיות , כגון נוער שוליים ואלימות במשפחה . במובן זה , מדובר בהזמנה לתיעוד נרחב ורב תחומי של תהליך רב פנים שמתרחש בקבוצות רבות בחברה החרדית , ולשיח ביקורתי על טיבו , תוצאותיו והיטליו ועל משמעויותיהם בכל הקשור לחקרה של חברה זו . המאמרים הכלולים בקובץ מלמדים , כל אחד על פי דרכו , שהתבססות זו , שמביאה עמה ביטחון עצמי ורצון להגביר נוכחות ופעילות בחברה בישראל , מחייבת השקעה רבה הכוללת בין השאר שימוש בטכנולוגיה מתקדמת ובאמצעי תקשורת המונים נוספים , התארגנות מוסדית , פרסום ושיווק ופיתוח רעיוני . כמו כן , יש בכך משום עדות שעיסוקה הרב , האינטנסיבי והמופגן של החברה החרדית בשאלות ובמנגנונים של הישרדות , התגוננות והסתגרות שאפיינו אותה מימי הקמת המדינה ועד לשנות השבעים של המאה ה , 20 פוחת והולך בהדרגה , אף על פי שהרטוריקה הנשמעת לא אחת במחוזות רבים בה עדיין מדגישה את תחושות האיום הקיומי ואת הצורך בהתגוננות ובהסתגרות כדי לשרוד . המאמרים חושפים כמה מגילויי ההתחזקות והביטחון העצמי אשר נמצאו בקבוצות , בזירות חברתיות , במיקומים ובממדים שונים בחברה החרדית , ואשר מצביעים על כמה מהמתחים ומהמגמות הנובעים מגילויים אלה וכן על כיווני התארגנות , התמסדות והמשך הפעילות והעשייה - הן בתוך החברה החרדית והן מחוץ לגבולותיה . א . מהישרדות להתבססות , מהתבססות להתחזקות : ציוני דרך אחד מחיתומיה הגנטיים הקבוצתיים של האורתודוקסיה היהודית הוא תודעת האיום הקיומי המלווה אותה נוכח תהליכים שהתפתחו בחברה היהודית החל מן המחצית

מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר