מבוא פניה המשתנות של החברה החרדית בישראל: מהישרדות לנוכחות, התחזקות וביטחון עצמי

עמוד:11

מבוא פניה המשתנות של החברה החרדית בישראל : מהישרדות לנוכחות , התחזקות וביטחון עצמי קימי קפלן נורית שטדלר קשהשלאלהבחיןבנוכחותההגוברתשלהחברההחרדית , עלשללזרמיה , קבוצותיה ותת קבוצותיה , במרחב הציבורי בישראל בעשורים האחרונים . אנו פוגשים חרדים , אם יחידים ואם קבוצות , במחוזות ובתחומי פעילות שמהם הדירו אלה את רגליהם עד לשלהי שנות השבעים של המאה ה . 20 כך בין השאר הם נוכחים במרחבי ההכשרה המקצועית , התעסוקה והעבודה ; בקניונים שאינם סמוכים לשכונות חרדיות ; בפעילויות שמטרתן קירוב לדת והחזרה בתשובה ( גודמן ;( 2002 בצורות התיישבות חדשות דוגמת הערים החרדיות החדשות , הממוקמות מצדו המזרחי או המערבי של קו התפר הפוליטי , הקו הירוק ( שלהב ; 1997 כהנר ;( 2009 באמצעי התקשורת , בקולנוע ובתיאטרון בישראל ; בשדה היצירה הספרותית בישראל ( שנקר ;( 2006 ביחידות של חיל האוויר של צבא ההגנה לישראל ( ולא רק בנח"ל החרדי ) ובשירות הביטחון הכללי ; ובהתנדבות לארגוני עזרה ורפואה דוגמת זק"א , יד שרה ועזר מציון . ( Jaffe 1993 ; Stadler et al . 2005 ) תופעות אלה מלמדות על השתתפות , נוכחות , חוסן פנימי וביטחון עצמי הולכים וגוברים של פלגים שונים בחברה החרדית . ואולם התופעות האמורות , על כל ביטוייהן , גילוייהן ומורכבותן , לא זכו עד כה לתשומת לב מחקרית סדורה ושיטתית , ולא נעשה ניסיון לקשור ביניהן ולראות בהן תופעה אחת רחבה למרות ההבדלים המשמעותיים ביניהן . בכך טמון חידושו העיקרי של ספר זה . חידוש זה אינו מופיע בחלל מחקרי ריק , אלא נבנה בהדרגה על בסיס למידה מצטברת שבאה לידי ביטוי בשני קובצי מחקרים שקדמו לו ואשר ראו אור באותה במה . מאמרי הקובץ הראשון ( סיון וקפלן ( 2003 הצביעו על גילויים , ביטויים ומגמות של השתלבות בלא טמיעה של החברה החרדית בחברה הסובבת בישראל ובתרבותה . בקובץ השני ( קפלן ושטדלר ( 2009 נחקרו תמורות בדפוסי המנהיגות והסמכות בחברה החרדית בישראל , כולן תוצר כזה או אחר של החיים בישראל . מפעלים מחקריים אלה העלו שאלות ותהיות רבות בדבר אופן ההתבוננות המחקרית במתרחש בחברה החרדית בישראל , ובהן סוגיית מקומה ומעמדה של תודעת האיום הקיומי שהיא כה מרכזית בתודעתה של האורתודוקסיה היהודית מראשית המאה ה . 19 . 1 ראו לופו ; 2003 חקק . Kay 2009 ; 2004

מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר