פתח דבר

עמוד:9

אחת לבטים , אתגרים ותופעות לוואי . מן ההרצאות השונות בכנס התגבשו ארבע מגמות מרכזיות : שיקום ושימור בתגובה למגמת ההישרדות הישנה ; חיזוקם של מאפיינים חרדיים כלפי פנים מתוך עמדה של כוח וביטחון חברתי ; מפגש , חשיפה ופתיחת השורות לחברה היהודית הסובבת בישראל ; ומגמה פעילה של החזרה בתשובה והתרחבות גיאוגרפית , המתבטאת ביצירת ערים חרדיות . על בסיס מגמות אלה נבנו ארבעת שעריו של הקובץ המונח לפניכם . כמה מסקנות עולות מספר זה . ראשית , החל משנות השמונים ניכרת בחברה החרדית מגמה של התחזקות , אשר מתאפיינת בעלייה בביטחונה האישי קולקטיבי ובחוסנה . התבססות זו מלווה ברצון להגביר את הנוכחות והפעילות בחברה בישראל . דבר זה מחייב השקעה רבה מצד חבריה ובכלל זה שימוש בטכנולוגיה מתקדמת ובאמצעי תקשורת המונים , בהתארגנות מוסדית , בפרסום ובשיווק ובפיתוח ועדכון רעיוניים . לנוכח מסקנות אלו , יש מקום לשקול מחדש את מידת הרלוונטיות של המודל הקלאסי של חקר האורתודוקסיה היהודית , מודל הנשען על מרכזיותן של ההתכנסות ושל ההתגוננות ככלי להבנת המתרחש בחברה החרדית בעשורים האחרונים . זאת ועוד , יש לשינויים אלה השלכות מרחיקות לכת על כל ניסיון להבין את טיבם של הכוחות הפועלים בחברה החרדית , ועל האופנים שבהם קובעי מדיניות ומבצעיה במשרדי הממשלה וברשויות מתבוננים בחברה החרדית ומתמודדים אתה . אנו חבים הערכה והכרת טובה למכון ון ליר בירושלים על תמיכתו במפעל מחקרי זה במשך מעט יותר מעשור , ומודים לראש המכון הקודם , ד"ר שמשון צלניקר , ולראש המכון הנוכחי , פרופ' גבריאל מוצקין , על שאפשרו את קיומו של המפעל המחקרי הזה בחסות המכון . רבים מעובדי המכון סייעו בידינו בכל דבר ועניין : שמעון אלון , מנכ"ל המכון ויוסי אריה , מנהל החשבונות , מצאו תמיד דרך לסייע לנו בתקציבים שנדרשו כדי להוציא לפועל את המפגשים השונים וכדי לסייע לחוקרים לקדם את מחקריהם . שולמית לרון ניצחה על ארגונו של הכנס וניסיונה העשיר תרם רבות להצלחתו . שרה סורני ליוותה את השלב הראשון של יצירת ספר זה וד"ר טל כוכבי נטלה את שרביט ההובלה בשלב השני . יונה רצון ניצחה על מלאכת ההפקה . אנו אסירי תודה להם ולכל שאר עובדי המכון . תודה מיוחדת לקוראי הקובץ מטעם מערכת הפרסומים של המכון על הערותיהם , הצעותיהם וביקורותיהם שסייעו בידי כולנו , מחברי המאמרים , ולעורכת הלשון של הקובץ , הניה קולומבוס , אשר לא התפשרה עמנו ותבעה את המיטב , ובאופן בהיר וברור . נורית שטדלר מודה לקרן הלאומית למדע ( מענק ( 382 / 07 על התמיכה במחקריה על החברה החרדית . התמונה שעל עטיפת הספר נמסרה במתנה לוועד יישובי הגולן ב 1995 ואנו מודים לוועד על הרשות להשתמש בה . על אף מאמצינו לא עלה בידינו לאתר את בעלי זכות היוצרים על התמונה . אם יובא הדבר לידיעתנו נפרסם זאת במהדורה הבאה . קימי קפלן נורית שטדלר

מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר