לא "צוואת יהודה" אלא "דברי בנימין": לטיבו של כתב היד 4Q538

דבורה דימנט למשה , מהר ל ^ מוע וקשה לאבד זה לא כבר ההדיר אמיל פואש שורה של קטעים מקומראן כתובים ארמית ( פואש , טקסטים ארמיים . ( רובם ראו אור קודם לכן במהדורות חלקיות וראשוניות , אך זו להם מהדורה ראשונה רשמית ומלאה ככל האפשר בשלב זה של מחקר . הכרך הוא אוצר בלום של דוגמות מן הספרות היהודית שנכתבה ארמית בארץ ישראל בשלהי תקופת הבית השני . מבקשת אני לייחד דברים לזיהוי אחד מן הקטעים שפורסמו בכרך הזה ( פואש , טקסטים ארמיים , עמ' ( 199-191 ובכך גם ללמד על מידת הקושי שבמחקר בתחום המגילות ולהראות עד כמה אנו "כמגששים דרך" בשבילי הספרייה המופלאה שעלתה מנשיית מערות קומראן . אך גם קטעים דלים אלו אוצרים בחובם ידיעות רבות ערך על הספרות היהודית שנכתבה בימי בית שני . קטעים קטנים ומועטים שרדו מן המגילה הארמית שסימנה . 4 Q 538 את שני הגדולים שבהם פרסם לראשונה ג'וזף מיליק ( מיליק , כתבים קדם איסיים , עמ' . ( 98-97 מיליק תארך את כתב היד לתקופה החשמונאית המאוחרת , ואם כן בערך למחצית המאה הראשונה לפני הספירה . לדעתו באו שני הקטעים מטור אחד במגילה המקורית , ולכן צירפם ושחזר טור אחד כך ששורות הקטע השני ממשיכות...  אל הספר
מוסד ביאליק