אורנה מילוא, ויהי במלאת הכלים )מלכים ב' ‭,'ד‬ ‭,2009 ,)'ו‬ פורצלן ופיגמנט שחור על זכוכית, ‭40x45‬ ‭black pigment on glass, 40x45 (2 Kings 4:6), 2009, porcelain and when the vessels were full, Orna Millo, And it came to pass,‬