הדסה גולדויכט, שיעור כתיבה, ‭,2005‬ וידיאו, ‭1:52‬ דק' ‭<Hadassa Goldvicht, Writing Lesson #1, 2005, one-channel video, 1:52 min‬