יואב אפרתי, ללא כותרת, ‭,2003‬ גואש על קיר, ‭1.5x4‬ ‭,'מ‬ גלריה קו ‭,16‬ תל אביב ‭1.5x4 m, Kav 16 Gallery, Tel Aviv Yoav Efrati, Untitled, 2003, gouache on wall,‬