רותם ריטוב, דרדר, ‭,2008‬ פחם על סרט הדבקה, ‭Rotem Ritov, Thistle, 2008, charcoal on masking tape, 50x50 50x50‬