רותם ריטוב מיצב רישומי

רותם ריטוב גלריה בצלאל - 7 חדר דימויים מתחם המעצבים , ירושלים 7 . 1 . 2014 - 17 . 12 . 2013 הגר בריל רותם ריטוב יוצרת מיצב רישומי , המתעתע ביחסים המתקיימים בין הנוף כמכלול לבין רישומים בודדים , ישויות נופיות עצמאיות . הממד החומרי של רצועות סרט ההדבקה ( מסקינג טייפ ) מקבל תצורה חדשה , והופך להיות מצע לרישום בפחם , בפסטל ובצבעי עיפרון . המיצב נבנה פעמיים : פעם אחת באמצעות צירוף רצועות נייר ההדבקה זו לזו , ופעם נוספת מחיבורם הרציף של הרישומים . החומר בונה את המרחב , והרישום - את הסיפור . הכניסה אל תוך יצירתה הנוכחית , ה ש ד ה , היא חדירה לתוככי סבך , שבו מוקף הצופה בטבע מעובד , צבעוני , דינמי , רשום בפרוטרוט , ובה בעת - סכמטי וגיאומטרי . מרכיבי היצירה מתאחדים בחלל הגלריה ,  אל הספר
טרמינל, כתב עת לאמנות המאה ה-21