עופר ללוש, דיוקן עצמי בנוף, ‭,1995‬ תצריב קו, ‭,180x125‬ מרכז גוטסמן לתחריט, קיבוץ כברי; תצלום: אברהם חי ‭photo: Avraham Hay 180x125, The Gottesman Etching Center, Kibbutz Cabri; Ofer Lellouche, Self-Portrait in Landscape, 1995, etching,‬