דגנית ברסט, מתרחץ, ‭,1994‬ אקווטינטה ואקווטינטת סוכר, ‭,75x76‬ סדנת ההדפס ירושלים; תצלום: אלעד שריג ‭Deganit Berest, Bather, 1994, aquatint and sugar-lift, 75x76, Jerusalem Print Workshop; photo: Elad Sarig‬