יחיאל שמי, ציפור כנועה מתוך: סדנת הדפס עם ג'ים דיין, ‭,2001‬ רישום, תצריב צילומי ואקווטינטה, ‭,65x50‬ מרכז גוטסמן לתחריט, קיבוץ כברי; תצלום: אברהם חי ‭photo: Avraham Hay Gottesman Etching Center, Kibbutz Cabri; photo-etching, and aquatint, 65x50, The Workshop with Jim Dine, 2001, drawing, Yehiel Shemi, Submissive Bird, from: Print‬