לארי אברמסון, שושנת יריחו, ‭,2003‬ שעווה רכה וחומצה חיה, ‭,52.5x37.5‬ סדנת ההדפס ירושלים; תצלום: אלעד שריג ‭Print Workshop; photo: Elad Sarig ground and spit-bite, 52.5x37.5, Jerusalem Larry Abramson, Rose of Jericho, 2003, soft‬