רענן לוי, דיוקן של ע.ש. עם משקפיים, ‭,1988‬ תצריב, שעווה רכה, אקווטינטה משויפת, אקווטינטת סוכר וגלגלת, ‭,81x75‬ סדנת ההדפס ירושלים; תצלום: אלעד שריג ‭photo: Elad Sarig Jerusalem Print Workshop; aquatint, sugar-lift, and roulette, 81x75, 1988, etching, soft ground, scraped Ra'anan Levy, Portrait of A.S. with Glasses,‬