חן שיש, רציתי להיות לבד - לנתק את המרכזייה, ‭,2013‬ תצריב קו, קולאז‭,'‬ עלי זהב, צביעה ידנית, ‭,75x58‬ מרכז גוטסמן לתחריט, קיבוץ כברי; תצלום: רוית שפר ‭Kibbutz Cabri; photo: Ravit Shefer collage, gold leaf, and hand coloring, 75x58, The Gottesman Etching Center, Khen Shish, Wanted to Be Alone – To Cut Of the Switchboard , 2013, etching,‬