יעקב דורצ'ין, מתוך הסדרה חלונות עם דמעות, ‭,2005‬ שעווה רכה ומשחזת צד, ‭,112x77.5‬ סדנת ההדפס ירושלים; תצלום: אלעד שריג ‭electric grinder, 112x77.5, Jerusalem Print Workshop; photo: Elad Sarig Yaacov Dorchin, from the series Windows with Tears, 2005, soft ground and‬