דוד בן-שאול, דיוקן עצמי, ‭,1992‬ אקווטינטת סוכר ומשחזת חשמלית, ‭,105x76‬ סדנת ההדפס ירושלים; תצלום: אלעד שריג ‭>Jerusalem Print Workshop; photo: Elad Sarig David Ben-Shaul, Self-Portrait , 1992, sugar-lift and electric grinder, 105x76,‬