סידון רוטנברג, מתוך הסדרה המצב האנושי, ‭,2006‬ אקווטינטה וחומצה חיה, ‭,76x56‬ סדנת ההדפס ירושלים; תצלום: אלעד שריג ‭Jerusalem Print Workshop; photo: Elad Sarig Sidon Rothenberg, from the series The Human Condition , 2006, aquatint and spit-bite, 76x56,‬