הילה בן ארי, שמונה נשיפות III )מתוך הסדרה שמונה נשיפות‭,2011 ,)‬ תצריב, אקווטינטת סוכר, חומצה חיה ותלחיץ, ‭,33x71‬ סדנת ההדפס ירושלים; תצלום: אלעד שריג ‭sugar-lift, spit-bite, and embossing, 33x71, Jerusalem Print Workshop; photo: Elad Sarig Hilla Ben Ari, Eight Exhalations III (from the series Eight Exhalations), 2011, etching,‬