נלי אגסי, השמש צורבת את קירות הלב בזהב, ‭,2007‬ תצריב ואקווטינטה, ‭,74x94‬ סדנת ההדפס ירושלים; תצלום: אלעד שריג ‭Jerusalem Print Workshop; photo: Elad Sarig Nelly Agassi, The Sun Scorches the Walls of the Heart Gold, 2007, etching and aquatint, 74x94,‬