לילך בר - עמי, מתוך הסדרה בקשר להר, ‭,2013‬ דימוי דיגיטלי וחוט רקמה שחור על שקף, ‭42x29.5‬ ‭image and black embroidery thread on transparency, 42x29.5 Lilach Bar-Ami, from the series About the Mount, 2013, digital‬